Bazı Kaynaklar

 

AŞAĞIDA BULUNAN KAYNAK KİTAP KÜNYELERİ, HAZIRLIKLARINIZDA SİZLERE İYİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLMASI ADINA VERİLMİŞTİR. BURADA YER ALAN KAYNAKLARLA YETİNMEYEREK BİRÇOK KÜTÜPHANEDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİZ KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR, ÇALIŞMALARINIZIN DAHA NİTELİKLİ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. 

 

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi – Yapı Kredi Yayınları
Cevdet Kudret – Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman
Tahir Alangu – Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman
Berna Moran – Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
Fethi Naci – 100 Yılın 100 Türk Romanı
Fethi Naci – 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme
Fethi Naci – Edebiyat Yazıları
Fethi Naci – 50 Türk Romanı
Asım Bezirci – 1950 Sonrası Hikâyeciliğimiz
Asım Bezirci / Refika Taner – Seçme Romanlar
Kenan Akyüz – Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
Ahmet Hamdi Tanpınar – Edebiyat Üzerine Makaleler
Abdullah Uçman / Handan İnci – Bir Gül Bu Karanlıklarda “Tanpınar Üzerine Yazılar”
İnci Ergünün – Çağdaş Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler
Mehmet Kaplan – Hikâye Tahlilleri
Ahmet Oktay – Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Türk Dili Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı
Türk Dili Dergisi Roman Özel Sayısı
Türk Dili Dergisi Eleştiri Özel Sayısı
Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı
Taner Timur – Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik
Aytekin Yakar – Türk Romanında Millî Mücadele
Gündüz Akıncı – Türk Romanında Köye Doğru
Ramazan Kaplan – Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy
Svetlana Uturgauri – Türk Romanı Üzerine
Ruşen Eşref Ünaydın – Diyorlar ki
Mustafa Baydar – Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar?
Edebiyatçılarımız Konuşuyor (Varlık Yayınları)
Mustafa Nihat Özön – Türkçede Roman
Hayati Baki – Tanzimat Edebiyatında Roman ve İnsan
Gürsel Aytaç – Çağdaş Türk Romanları Üzerine İnceleme
Sevim Kantarcıoğlu – Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm
İbrahim Tatarlı / Rıza Mollof – Marksist Açıdan Türk Romanı
Nüket Esen – Türk Romanında Aile Kurumu
Ömer Lekesiz – Yeni Türk Edebiyatında Öykü
Kleber Haydens – Roman Sanatı
E. M. Forster – Roman Sanatı
Abraham H. Lass – Yüz Büyük Roman
R. Wellek / A. Warren – Edebiyat Biliminin Temelleri
Olcay Önertoy – Halit Ziya Uşaklıgil
Niyazi Akı – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Abdülkadir Hayber – Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’nin Romanlarında Nesil Çatışmaları
İnci Erginün – Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi
Fethi Naci – Reşat Nuri’nin Romancılığı
Oğuz Demiralp – Kutup Noktası (A. H. Tanpınar)
Fethi Naci – Bir Hikâyeci: Sait Faik, Bir Romancı: Yaşar Kemal
Şerif Aktaş – Refik Halit Karay
Perihan Ergun (derleyen) – Sait Faik Abasıyanık 90. Yaşında
Hikmet Altınkaynak / Asım Bezirci – Orhan Kemal
Selim İleri – Çağdaşlık Sorunları
Selim İleri – Düşünce ve Duyarlık
Doğan Hızlan – Kitaplar Kitabı
Murat Belge – Edebiyat Üzerine Yazılar
Murat Belge – Genesis
Feridun Andaç – Gerçekçilik Yolunda
Semih Gümüş – Roman Kitabı
Semih Gümüş – Karşılıksız Yazılar
Semih Gümüş – Öykünün Bahçesi
Y. N. Nayır / E. Ercan – Tanzimattan Günümüze Türk Öykü Antolojisi
Nabokov – Edebiyat Dersleri
Jale Parla – Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri
Jale Parla – Don Kişot’tan Bugüne Roman
Nüket Esen – Kara Kitap Üzerine Yazılar
Engin Kılıç – Orhan Pamuk’u Anlamak
Yıldız Ecevit – Orhan Pamuk’u Okumak: Kafası Karışmış Okur ve Modern Roman
Türk Dili Ahmet Mithat Efendi Özel Sayısı
Türk Dili Reşat Nuri Güntekin Özel Sayısı
Türk Dili Halit Ziya Uşaklıgil Özel Sayısı
Hece Dergisi Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı